De therapeut

Elise Damen

In 2003 heb ik mijn erkende beroepsopleiding voor psycho/hypnotherapeut
afgerond en sinds 2006 werk ik, als therapeut/coach, bij therapiepraktijk-amstelveen. Tijdens deze loopbaan heb ik verschillende (zie hieronder) bijscholingen gevolgd en ben ik mijzelf gaan specialiseren in EMDR.

Verdere relevante en gecertificeerde scholing:

Elise Damen

Waarom een vrijgevestigde Psycho/hypnotherapeut?

 • Werkt kleinschalig
 • Biedt persoonlijke, professionele zorg op maat
 • Kent géén onpersoonlijke procedures en géén wisselende behandelaren
 • Doet zelf de hele behandeling
 • Is goed ingebed in de lokale situatie.
 • Is ingeschreven in de beroepsvereniging NBVH
 • Heeft na de opleiding en specialisatie(s) vaak een langdurige expertise opgebouwd in het behandelen van bepaalde doelgroepen en volgt geregeld, deels verplichte, bij- en nascholing.
 • Staat voor hoge kwaliteit: voldoet aan het kwaliteitsbeleid en bijbehorende criteria van de RBCZ, waardoor de kwaliteit van hun praktijkvoering wordt gegarandeerd.
 • Valt onder het medisch beroepsgeheim, waardoor maximale discretie is gegarandeerd, Wet WGBO
 • Voldoet aan alle wettelijke criteria voor het voeren van een praktijk
 • Houdt zich aan de beroepscode voor de beroepscode voor psycho/hypnotherapeut.

De inspiratie om de opleiding voor psychotherapie te gaan doen ligt in de opleiding die ik heb gevolgd voor yogadocente. Dit was een 5 jarige opleiding en met name tijdens het 3de jaar, chakrapsychologie, is mijn interesse voor de psyche gewekt. Chakrapsychologie legt verbanden tussen onze fysieke klachten en onze mentale processen. Van 2005 t/m 2018 heb ik een yogastudio gerund in Amstelveen.

Erkend lid Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten

LogoNBVH kopie