EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is ontdekt en ontwikkeld door psychologe Francine Shapiro aan het eind van de jaren ‘80. Hoewel er veel wetenschappelijk onderzoek is verricht, is nog niet geheel bekend wat de werking van EMDR precies is. Eén van de verklaringen is, dat de samenwerking tussen de beide hersenhelften en het lymbisch-systeem, waar traumatische ervaringen waarschijnlijk niet goed verwerkt worden, de samenwerking in de hersenen hier niet op de juiste manier functioneert. D.m.v. bilaterale stimulatie (links – rechts) van de hersenen wordt deze samenwerking op gang gebracht. Deze ervaring kan vergeleken worden met de REM slaap. Tijdens de REM slaap vind o.a. de verwerking plaats. De verwerking van wat wij aan ervaringen en indrukken hebben opgedaan.

Bij een psychotraumatische ervaring wordt er vanuit gegaan dat de ervaring als het ware “bevriest”. Hierna blijven reacties op deze ervaring, ver nadat het voorval heeft plaatsgevonden, als een traumatische situatie zich door de hersenen herhalen. Dit ondanks dat dit niet meer nodig is. Geluiden, geuren en situaties kunnen zich voordoen alsof de persoon wederom in een gelijke situatie terecht komt, ook al weet de persoon dat dit niet het geval is. Hieruit blijkt dat er als het ware geen verwerking heeft plaats gevonden. EMDR geeft een “versnelde informatiewerking” waardoor deze traumatische respons vaak volledig verdwijnt. Na jarenlange ervaring met EMDR is gebleken dat het woord ’traumatisch” een ruim begrip kan zijn. Een schok ervaring, is zeer persoonlijk d.w.z. wat de een als naar ervaart, kan de ander als niet noemenswaardig beschouwen. Het gaat in deze, niet om wat jij vindt van je ervaring in het nu, maar zoals jij de ervaring toen hebt beleefd en hebt opgeslagen. Dit kan betekenen dat jij op dit moment je probleem ervaart als “stom” of “onnodig” , alleen je schok ervaring van toen is nog onverwerkt en belemmerd je in het heden.

EMDR wordt zeer effectief toegepast bij, PTSS trauma I en II type, bij neurotische stoornissen en zowel bij volwassenen als bij kinderen.
Info@therapiepraktijk-amstelveen.nl