Psycho/Hypnotherapie
Hypnotherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van hypnose, ook wel trance genoemd. Trance is een toestand van ontspanning, die we allemaal wel bewust of onbewust kunnen ervaren. Je kunt bijvoorbeeld in de trein/auto zo naar binnen gericht zijn en na verloop van tijd ineens bemerken dat je er al bijna bent.

Tijdens de therapie wordt gebruik gemaakt van deze trance ervaring om op een onbewust niveau op zoek te gaan naar de oplossing van de klacht.

Hypnotherapie gaat er vanuit dat iedereen op een onbewust niveau over meer inzicht beschikt betreffende het probleem, dan bewust. Deze vorm van therapie geeft je de kans om gebruik te maken van de onbewuste vermogens en deze kennis ook in te zetten om de klacht aan te pakken.

Vergoedingen door zorgverzekeraar klik hier