Familieopstellingen

Familieopstellingen is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger ontwikkeld is. (Ook wel systemisch werken genoemd).

Een (familie)opstelling laat zonder veel woorden, zien welke plek we in ons huidige gezin, onze familie van herkomst of een ander systeem, zoals bijv. een sportvereniging, koor, afdeling van het werk etc., innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe onbewuste of half bewuste verbanden te zien, én hoe we ons, liefdevol, los kunnen maken uit de zo genoemde verstrikkingen, die in het dagelijks leven belemmerend werken. Deze verstrikkingen worden onbewust van generatie op generatie overgedragen.

Deze verstrikking kan de kern van de problemen zichtbaar maken. Het zien van het verloop van de opstelling en het ervaren van de helende werking van een systeem in balans geeft kracht en inzicht. Dit zorgt voor een werking op een dieper niveau dan we ons bewust zijn. De energie gaat weer stromen. Er komt een nieuwe beweging op gang. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering, acceptatie van “dat wat er is” en rust.

Bert Hellinger e.a spreken over het ‘wetende veld’, een onzichtbaar, alles omvattend energieveld, dat mensen en materie over tijd en ruimte heen met elkaar verbindt. In de Psychologie ontstaat meer en meer wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van dit energieveld het ‘wetende veld’ genoemd. In de ‘belevingswereld’ van mensen zijn dergelijke energie – dimensies al eeuwenlang ervaarbaar. Ook worden mensen geschoold in de intuïtieve afstemming op deze onzichtbare energievelden.