HSP

Hoogsensitief persoon of HSP is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psycholoog dr.Elaine N. Aron: highly sensitive person, oftewel ‘zeer gevoelig persoon’. In het Nederlands wordt highly sensitive person vertaald als ‘hoogsensitief persoon’ of ‘hooggevoelig persoon’.

Aron concludeert dat uit meerdere onderzoeken blijkt dat mensen met een gevoeliger zenuwstelsel dat zowel intern als extern sterker geprikkeld worden dan  andere mensen.  HSP’s zijn gevoeliger voor emoties, pijn en genot andere lichamelijke en geestelijke ervaringen.  HSP’s niet alleen gevoeliger voor geluiden en geuren en voor visuele en tactiele stimulatie, maar ze blijken  ook meer indrukken op te nemen, waardoor zij zich eerder en meer bewust zijn van details en het aantal mogelijke scenario’s die een omgeving in zich bergt.

HSP is dus geen stoornis, maar kan beter beschreven worden als een verzameling eigenschappen! Hooggevoeligheid  het dagelijks leven lastig maken. De wereld stelt hoge eisen aan een mens en er zijn veel prikkels te verwerken.