Contempleren..

Contempleren…mooi woord! Het voelt ook aan als een groot woord, bespiegelen. Ik wil beschouwend, reflectief en filosofisch en zeker vooral graag interactief deze blog vorm geven. Dus heb je aanhakend op bovenstaande een aanvulling en/of een vraag? Stel deze dan of geef je aanvulling door. Ik hoop dat het woord je niet afschrikt, maar juist nieuwsgierig maakt en ik hoop gauw wat van je te lezen..

One thought on “Contempleren..

  1. Wat opmerkelijk dat ik hier “contempleren” tegenkom. Ik gebruik het woord de laatste jaren met een kwinkslag. Als ik mezelf afgezonderd heb en mijn kinderen vragen wat ik aan het doen ben dan zeg ik “contempleren”.
    Contemplatie in de werkelijke betekenis van het woord bereik ik maar zelden. Rond mijn 20e kwam het er regelmatig van. Contempleren heeft een positieve connotatie, overpeinzen, beschouwen in een licht spirituele context. Terugkijkend op wat ik toen deed is dat niet altijd positief geweest. Het leek het meest op zelfreflectie en dat is niet zonder gevaar. Ik beschouwde mijn ervaringen met het doel te ontdekken op welke wijze ikzelf invloed had op de gebeurtenissen en dan vooral op gebeurtenissen die me niet bevielen. Dat leidde er toe dat ik er van overtuigd was dat ik veel dingen niet goed aanpakte. Overtrokken stelde ik mezelf de vraag: wat heb ik nu weer fout gedaan. Ik stelde mezelf vragen met impliciete aannamen; namelijk dat ik iets fout gedaan had en dat dat ook volledig aan mij te wijten was; zonder invloed van buitenaf. Op die wijze is het een kastijding. Het leidt ook tot een merkwaardige vorm van grootheidswaanzin: “alles” is het gevolg van mijn handelen.
    Sinds kort zoek ik weer bewust de contemplatie. Ik heb een rustige plek gevonden, ik ben er alleen weinig. Als ik de rust heb kan ik daar mijn gedachten laten gaan. Ik stel mezelf geen vragen meer maar beschouw mijn gevoelens, wensen en verwachtingen. De flow komt niet vaak maar recent heb ik toch nieuwe inzichten gekregen waarmee ik voort kan, want de behoefte een goed mens te zijn is gebleven.
    Contempleren kan mooi zijn als het samengaat met een liefdevolle verwondering over mezelf en de wereld. En dat is niet altijd makkelijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.